شرکت کارگزاری صبا تامین
021-42115000
Info@sababroker.com
به کارگزاری صبا تامین خوش آمدید.

شماره حساب های شرکت صبا تامین

“بانک ملی”

شعبه: بورس اوراق بهادار تهران

کد شعبه: ۶۹۵

نوع حساب: جاری

شماره حساب: ۰۱۰۵۷۱۶۱۵۳۰۰۴

شماره شبا: IR52-0170-0000-0010-5716-1530-04

“بانک شهر”

شعبه: احمد قصیر

کد شعبه: ۴۹۷

نوع حساب: جاری

شماره حساب: ۱۰۰۴۲۱۱۵۵

شماره شبا: IR58-0610-0000-0000-0100-4211-55

“بانک ملت”

شعبه: بورس کالا ایران

کد شعبه: ۶۲۱۱۷

نوع حساب: جاری

شماره حساب: ۴۴۴۰۰۰۰۱۶۳

شماره شبا: IR67-0120-0000-0000-4440-0001-63

“بانک تجارت”

شعبه: کار

کد شعبه: ۱۱۰

نوع حساب: جاری

شماره حساب: ۱۵۶۳۵۴۹۶۱

شماره شبا: IR33-0180-0000-0000-0156-3549-61

“بانک رفاه”

شعبه: دکتر حسابی

کد شعبه: ۱۲۵۸

نوع حساب: جاری

شماره حساب: ۲۹۴۸۳۷۵۹۰

شماره شبا: IR25-0130-1000-0000-0294-8375-90