شرکت کارگزاری صبا تامین
021-42115000
Info@sababroker.com
به کارگزاری صبا تامین خوش آمدید.

صندق سرمایه گذاری توسعه تعاون

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه تعاون صبا؛ از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت بوده که اکثر دارایی خود را در اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه اسلامی و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری نموده است. با تشخیص مدیران سرمایه‌گذاری صندوق و در شرایطی که کسب بازدهی در بورس با ریسک کم امکان‌پذیر باشد، بخشی از وجوه به خرید سهام اختصاص می‌باید تا بیشترین بازدهی ممکن برای سرمایه‌گذاران حاصل گردد. سود این صندوق به صورت ماهانه به حساب دارندگان واحدها واریز می‌شود.