شرکت کارگزاری صبا تامین
021-42115000
Info@sababroker.com
به کارگزاری صبا تامین خوش آمدید.

افزایش سرمایه

یکی از روش‌های تامین مالی و اصلاح ساختار مالی در شرکت‌ها، افزایش سرمایه می‌باشد. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید می‌تواند با منابع سهامداران موجود انجام شود و یا با افزودن شرکای جدید به مجموعه سهامداری و سلب حق تقدم از سهامداران فعلی صورت پذیرد. در این فرآیند، سهامداران شرکت با جذب منابع مالی جدید و یا جلوگیری از خروج منابع فعلی، از مزایای حاصل از اجرای طرح‌های پربازده منتفع می‌شوند. هم‌چنین افزایش سرمایه باعث بهبود ساختار مالی و افزایش ظرفیت استقراض شرکت می شود.

انواع روش های افزایش سرمایه به صورت ذیل می باشد:

۱- افزایش سرمایه از محل سود انباشته

۲- افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی

۲-۱- افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهامداران با استفاده از حق تقدم سهامداران قبلی شرکت

۲-۲- افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی با سلب حق تقدم سهامداران قبلی شرکت