شرکت کارگزاری صبا تامین
021-42115000
Info@sababroker.com
به کارگزاری صبا تامین خوش آمدید.

عرضه و پذیرش شرکت‌ها (IPO)

شرکت کارگزاری صباتامین به عنوان یکی از فعال‌ترین شرکت‌های کارگزاری در حوزه عرضه و پذیرش شرکت‌ها شناخته می‌شود. کارگزاری صباتامین در سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ در پذیرش و عرضه ۱۱ شرکت مشارکت داشته است که جزییات آن در جدول ذیل آمده است. در میان عرضه‌های اولیه انجام شده، از عرضه اولیه سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازار سرمایه‌ ایران یاد می‌شود.

همچنین در سال ۹۸ فرآیند پذیرش ۶ شرکت دیگر توسط کارگزاری صباتامین انجام گرفته‌است که این شرکت‌ها در گام نهایی عرضه اولیه قرار دارند و و در سال ۱۳۹۹ در بازار‌های بورس و فرابورس عرضه خواهند شد.

نام شرکتمشاور پذیرشکارگزار عرضه کنندهبازارگردانسال عرضه اولیه
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعیتامین سرمایه امینکارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامین۱۳۹۹
سرمایه گذاری صباتامینکارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامین۱۳۹۹
سیمان ساوهکارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامین۱۳۹۸
کلرپارسکارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامین۱۳۹۸
ذوب و روی اصفهان--کارگزاری صباتامین۱۳۹۸
توزیع دارو پخشکارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامین۱۳۹۸
پخش هجرتکارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامین۱۳۹۸
داروئی ره آورد تامینکارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامین۱۳۹۸
تولید ژلاتین کپسول ایرانکارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامین۱۳۹۸
سرمایه‌گذاری صدرتامین-کارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامین۱۳۹۸
شرکت کشت و دامداری فکاکارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامینکارگزاری صباتامین۱۳۹۸