شرکت کارگزاری صبا تامین
021-42115000
Info@sababroker.com
به کارگزاری صبا تامین خوش آمدید.

مشاور عرضه

جهت فروش سهام شرکت‌ها در بازارهای شفاف بورس و فرابورس، اولین گام عرضه عمومی سهام شرکت‌هاست. از این رو شرکت کارگزار صباتأمین با داشتن کادری مجرب در این زمینه، درتمامی مراحل عرضه در کنار شرکت‌ها خواهد بود. خدمات مشاور عرضه شرکت کارگزاری صباتأمین به شرح زیر می باشد.

۱- ارائۀ مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضۀ اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر

۲- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیۀ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده

۳- نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار

۴- ارزشگذاری شرکت و تهیه گزارش ارزشگذاری

۵- تعیین قیمت عرضه اوراق بهادار

شرکت‌هایی که طی سال‌های اخیر توسط شرکت کارگزاری صباتأمین عرضه شده اند در جدول زیر نشان داده شده اند.

Hover Box Element

Hover Box Element

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • تست ۱
  • تست۲
  • تست۳