شرکت کارگزاری صبا تامین
021-42115000
Info@sababroker.com
به کارگزاری صبا تامین خوش آمدید.

معرفی اعضای هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا تامین

آقای عزت اله عباسیان

سمت کاری

عضو غیرموظف هیئت مدیره

مشاهده رزومه

آقای سید مجتبی میر لوحی

سمت کاری

عضو غیرموظف هیئت مدیره

مشاهده رزومه

آقای قادر معصومی خانقاه

سمت کاری

عضو موظف هیئت مدیره

مشاهده رزومه

آقای وحید حسن پور دبیر

سمت کاری

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

مشاهده رزومه

معرفی مدیران شرکت کارگزاری صبا تامین

پگاه معتمدی

سمت کاری

مدیر مالی

مشاهده رزومه

هادی قره باغی یامچی

سمت کاری

مدیر سرمایه گذاری

مشاهده رزومه

سعید یوسفی شالی

سمت کاری

مدیر عملیات بازار

مشاهده رزومه

محمد صابر گنجی فرد

سمت کاری

مدیر معاملات برخط و پذیرش

مشاهده رزومه

علی رستم خانی

سمت کاری

مدیر حراست

مشاهده رزومه