شماره حساب های کارگزاری صبا تامین

1. شماره حساب های معاملاتی شرکت به شرح ذیل می باشد :

شماره حساب های معاملاتی در بخش اوراق

بانک شعبه کد شعبه شماره حساب شماره شبا شماره کارت
بورس اوراق بهادار 695 0105716153004 IR52-0170-0000-0010-5716-1530-04
احمد قصیر 497 ۱۰۰۴۲۱۱۵۵ IR58-0610-0000-0000-0100-4211-55
بورس کالای ایران 62117 ۴۴۴۰۰۰۰۱۶۳ IR67-0120-0000-0000-4440-0001-63
سامان --- 849-40-52156-1 IR140560084904000052156001
خاورمیانه --- 1007-11-040-707074167 IR060780100711040707074167
کار 110 ۱۵۶۳۵۴۹۶۱ IR33-0180-0000-0000-0156-3549-61

شماره حساب های معاملاتی در بخش کالا و انرژی

شماره حساب شماره شبا نوع بورس
9252634135 IR820120000000009252634135 بورس انرژی
0115024794002 IR460170000000115024794002 بورس انرژی
9252616020 IR160120000000009252616020 بورس کالا
9252639257 IR600120020000009252639257 آتی کالا

2. حساب بانکی معرفی شده توسط مشتری صرفا باید به نام خود مشتری بوده و پذیرش هرنوع حساب بانکی دیگر اعم از حساب مشترک و حساب اشخاص دیگر یا حساب بانکی متعلق به وکیل یا قیم ممنوع می باشد.

3. حساب بانکی اعلامی برای اشخاص زیر 18 سال نیز باید به نام خود آنها بوده و شماره حساب ولی یا قیم معتبر نمی باشد.

4. وجوه واریزی توسط هر شخص، صرفا در حساب همان شخص در دفاتر اعمال و ثبت می گردد.در غیر اینصورت به حساب شخص واریز کننده عودت داده می شود.

5. در صورت عدم احرازهویت شخص واریز کننده وجه، کارگزاری وجوه مزبور را تا زمان احراز هویت شخص واریز کننده، به عنوان واریزی نامشخص ثبت می نماید.

6. مبالغ مربوط به فروش سهام 2 روز کاری بعد از فروش، پرداخت می گردد.

7. تنها برای وجوهی که قبل از ساعت 13 روز قبل درخواست ثبت گردد، پرداخت صورت میگیرد.