Blog Hero

شماره حساب های کارگزاری صبا تامین

1. شماره حساب های معاملاتی شرکت به شرح ذیل می باشد :

ملی شعبه بورس اوراق بهادار

کد شعبه :695
شماره حساب :۰۱۰۵۷۱۶۱۵۳۰۰۴
IR52-0170-0000-0010-5716-1530-04
شهر شعبه احمد قصیر

کد شعبه :497
شماره حساب : ۱۰۰۴۲۱۱۵۵
IR58-0610-0000-0000-0100-4211-55
ملت شعبه بورس کالای ایران

کد شعبه :62117
شماره حساب : ۴۴۴۰۰۰۰۱۶۳
IR67-0120-0000-0000-4440-0001-63
بانک سامان

کد شعبه :
شماره حساب : 1-52156-40-849
IR140560084904000052156001
.
بانک خاورمیانه

کد شعبه :
شماره حساب :707074167-040-11-1007
IR060780100711040707074167
.
بانک تجارت شعبه کار

کد شعبه :110
شماره حساب : ۱۵۶۳۵۴۹۶۱
IR33-0180-0000-0000-0156-3549-61
شماره کارت: 7481073683705859

2. حساب بانکی معرفی شده توسط مشتری صرفا باید به نام خود مشتری بوده و پذیرش هرنوع حساب بانکی دیگر اعم از حساب مشترک و حساب اشخاص دیگر یا حساب بانکی متعلق به وکیل یا قیم ممنوع می باشد.

3. حساب بانکی اعلامی برای اشخاص زیر 18 سال نیز باید به نام خود آنها بوده و شماره حساب ولی یا قیم معتبر نمی باشد.

4. وجوه واریزی توسط هر شخص، صرفا در حساب همان شخص در دفاتر اعمال و ثبت می گردد.در غیر اینصورت به حساب شخص واریز کننده عودت داده می شود.

5. در صورت عدم احرازهویت شخص واریز کننده وجه، کارگزاری وجوه مزبور را تا زمان احراز هویت شخص واریز کننده، به عنوان واریزی نامشخص ثبت می نماید.

6. مبالغ مربوط به فروش سهام 2 روز کاری بعد از فروش، پرداخت می گردد.

7. تنها برای وجوهی که قبل از ساعت 13 روز قبل درخواست ثبت گردد، پرداخت صورت میگیرد.

تماس با ما

آدرس : تهران ، سعادت آباد ، بلوار سعادت آباد ، خیابان بیست و ششم غربی(حق طلب) ، پلاک 47
شماره تماس : 02142115000
ایمیل : info@sababroker.ir