معرفی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا تامین

وحید حسن پور دبیر

رئیس هیئت مدیره

v.hassanpour@sababroker.ir

محمدحسن حبیبی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

m.habibi@sababroker.ir

سید مجتبی میرلوحی

عضو غیرموظف هیئت مدیره

m.mirlohi@sababroker.ir

عزت اله عباسیان

عضو غیرموظف هیئت مدیره

e.abbasian@sababroker.ir

احسان کلهران

عضو موظف هیئت مدیره

ekalhoran@sababroker.ir

معرفی معاونین و مدیران کارگزاری صباتامین

احسان کلهران

معاون عملیات بازار

ekalhoran@sababroker.ir

سید جواد حسینی

معاون مالی، اداری و پشتیبانی

j.hosseini@sababroker.ir

سعید یوسفی شالی

مدیر عملیات بازار

s.yousefi@sababroker.ir

علی قاسمی

مدیر بورس کالا و انرژی

a.ghasemi@sababroker.ir

میترا آقاجانی

مدیر حسابرسی داخلی و مسئول مبارزه با پولشویی

m.aghajani@sababroker.ir

حمید باقری

مدیراداری و پشتیبانی

h.bagheri@sababroker.ir

هادی ابوالحسنی

مدیر پذیرش مشتریان و معاملات برخط

h.abolhasani@sababroker.ir

محمدرضا رافع

مدیر امور شعب،توسعه و بازاریابی

m.rafe@sababroker.ir