تامین مالی شرکت صبا تامین

شرکت کارگزاری صبا تامین، با برخورداری از متخصصان مجرب در حوزه تامین مالی از طریق بازار سرمایه، امکان ارائه خدمات مشاوره، انجام مراحل اجرایی و مشارکت در امور تامین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی را داراست. در شرایط فعلی تامین مالی از طریق بازار سرمایه ایران، از طرق افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرش شده، انتشار انواع اوراق بدهی و همچنین راه‌اندازی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گوناگون امکان‌پذیر است.

۱-۱. راهنمایی در زمینه انواع روش‌های تامین مالی

گروه تامین مالی کارگزاری صبا تامین با بررسی وضعیت مالی فعلی و نیازهای آینده اشخاص حقوقی متقاضی، امکان ارائه پیشنهادات و راهکارهای تامین مالی به شکل خصوصی برای هر شخص را داراست.

۱-۲. خدمات انتشار اوراق صکوک

انتشار اوراق صکوک در بازار سرمایه ایران، نیازمند تعامل با نهادهای مالی جهت پذیرش سمت در ارکان اوراق و نهادهای ناظر جهت کسب مجوز انتشار می‌باشد. کارگزاری صبا تامین خدمات خود را در هر دو بخش “اجرای کلیه فرایندهای انتشار اوراق صکوک” و همچنین “پذیرش سمت در ارکان اوراق” ارائه می‌نماید.

۱-۳. خدمات افزایش سرمایه

شرکت‌های پذیرش شده در بازار سرمایه‌، می‌توانند در صورت نیاز به منابع مالی، سهام جدید در بورس منتشر نموده و سرمایه خود را افزایش دهند. این امر نیازمند تعامل با نهادهای مالی و نظارتی فعال در بازار سرمایه می‌باشد. کارگزاری صبا تامین در زمینه راهنمایی اشخاص حقوقی، تهیه گزارشات توجیهی، انجام کلیه فرایندهای اجرایی، رایزنی با نهادهای مالی جهت پذیرش سمت و آماده سازی مدارک لازم جهت ارائه به نهاد ناظر مسئولیت می‌پذیرد.

۱-۴. صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در راستای توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در انواع گوناگون در بازار سرمایه تعریف شده که چند نوع آن، به منظور تامین مالی ایجاد شده‌اند. صندوق‌های پروژه، صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های جسورانه از این نوع هستند. کارگزاری صبا تامین در جهت راه‌اندازی و انجام کلیه اقدامات اجرایی و پذیرش سمت مدیر صندوق، آماده همکاری می‌باشد.